بیش از ۵۳ درصد ایرانیان کاربر اینترنت هستند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیش از ۵۳ درصد ایرانیان کاربر اینترنت هستند

عکس: مهر

مرکز آمار ایران نسبت افرادی که در داخل کشور از اينترنت استفاده می‌کنند را تا پایان سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۵۳ و ۲۳ دهم درصد برآورد کرد.

به گزارش درگاه پایش جامعه اطلاعاتی این میزان در اسفند سال ۱۳۹۴، ۴۵ و ۳ دهم درصد بوده و به این ترتیب رشدی ۱۷ و نیم درصدی داشته است.

همچنین نسبت خانوارهایی که در ایران به اينترنت دسترسی دارند تا پایان سال گذشته خورشیدی ۶۲ و ۲۱ دهم درصد گزارش شده که در مقایسه با یک سال پیش از آن، رشدی ۱۲ درصدی را نشان می‎‌دهد. بر اساس این آمار ۶۱ و ۳۹ دهم درصد خانوارهای ایرانی کامپیوتر دارند.

در این گزارش آمده که دو نهاد مرکز آمار و سازمان فناوری اطلاعات در حال برنامه ریزی برای انجام طرح «آمارگیری برخورداری خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سالجاری است.