درخواست اعاده دادرسی بابک زنجانی تسلیم دیوان عالی کشور شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
درخواست اعاده دادرسی بابک زنجانی تسلیم دیوان عالی کشور شد

بابک زنجانی از طریق وکیل مدافع خود رسول کوهپایه‌زاده از محکومیتش در پرونده موسوم به «فساد نفتی» که منجر به صدور حکم اعدام به اتهام فساد فی‌الارض شد، اعاده دادرسی کرده است.

به گفته وکیل بابک زنجانی این تقاضا تسلیم دیوان عالی کشور شده و براساس ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری روند اجرای حکم اعدام را متوقف خواهد کرد و به تقاضا رسیدگی خواهد شد. این وکیل دادگستری در گفتگو با ایسنا گفته : «طبق تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که حکم از نوع مجازات سالب حیات باشد شعبه دیوان عالی کشور به محض وصول تقاضای اعاده دادرسی، قبل از اتخاذ تصمیم، درباره تقاضا دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.»

در آذر ماه سال گذشته قضات دیوان عالی کشور حکم اعدام بابک زنجانی را تائید کرده بودند.