رئیس جمهوری پاراگوئه در انتخابات آتی نامزد نخواهد شد

رئیس جمهوری پاراگوئه در انتخابات آتی نامزد نخواهد شد
نگارش از مسعود سالاری

هوراسیو کارتس، روز دوشنبه در نامه ای خطاب به اسقف اعظم آسونسیون، پایتخت پاراگوئه که متن آن در شبکه توئیتر منتشر شد گفت که این تصمیم را با الهام از توصیه پاپ فرانچسکو برای حفظ ثبات و آشتی گرفته است.

رئیس جمهوری پاراگوئه اعلام کرد که در انتخابات آتی این کشور نامزد نخواهد شد. هوراسیو کارتس، روز دوشنبه در نامه ای خطاب به اسقف اعظم آسونسیون، پایتخت پاراگوئه که متن آن در شبکه توئیتر منتشر شد گفت که این تصمیم را با الهام از توصیه پاپ فرانچسکو برای حفظ ثبات و آشتی گرفته است.

قانون اساسی پاراگوئه به منظور جلوگیری از استبداد، اجازه دو بار رئیس جمهور شدن یک فرد را نمی دهد، اما مجلس سنای پاراگوئه روز یازدهم فروردین ماه مخفیانه طرح اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد تا راه انتخاب مجدد کارتس برای دوره دوم پنج ساله ریاست جمهوری هموار شود.

در پی این تصمیم آشوب کشور شش و نیم میلیونی پاراگوئه را فراگرفت و معترضان به این طرح ساختمان کنگره را آتش زدند. در جریان اعتراضات، یک عضو حزب مخالف دولت نیز به دست نیروهای پلیس کشته شد.

مطالب مرتبط