مسابقه اسکی سنتی عید پاک در لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مسابقه اسکی سنتی عید پاک در لهستان

شهر زاکوپَن در کوهستان تاترایِ لهستان، روز دوشنبه شاهد برگزاری یک مسابقه اسکی به سبک سُنتی بود. شرکت کنندگان در این مسابقه باید از لباسها و تجهیزات اسکی سده گذشته، نظیر اسکیهای چوبی و بندهای چرمی استفاده کنند. اسکی در چنین شرایطی چنان دشوار است که فقط رسیدن به خط پایان، یک دستاورد مهم تلقی می شود.