برگزاری آئین پنجشنبه مقدس در کلیسای جامع سبیا در اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برگزاری آئین پنجشنبه مقدس در کلیسای جامع سبیا در اسپانیا

در کلیسای جامع سبیا در اندلس اسپانیا، دهها نفر در مراسم پنجشنبه مقدس و برگزاری آئین توبه شرکت کردند. این مراسم در استان سبیا از سنت تاریخی طولانی از قرن شانزدهم تا بیستم برخوردار است.

این آئین با لباس ها و نمادهای ویژه برگزار می شود و در روزهای عید پاک یکی از مقصد های مهم جهانگردی برای اسپانیا است.