محکومیت روسیه در دادگاه حقوق بشر اروپا در ارتباط با گروگان گیری مرگبار بسلان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
محکومیت روسیه در دادگاه حقوق بشر اروپا در ارتباط با گروگان گیری مرگبار بسلان

دادگاه حقوق بشر اروپا روسیه را در ارتباط با واقعه گروگان گیری بسلان مقصر شناخت و دولت این کشور را پرداخت جریمه به خانواده های قربانیان محکوم کرد.

در سپتامبر ۲۰۰۴ اسلام گرایان افراطی مسلح نزدیک به ۱۱۰۰ نفر را در مدرسه ای در شهر بسلان گروگان گرفتند. در جریان یورش نیروهای امنیتی برای پایان دادن به این گروگان گیری بیش از ۳۳۰ نفر از جمله ۱۸۵ کودک جان باختند.

بازماندگان و خانواده های قربانیان با متهم کردن مقام های روسیه به کوتاهی در این واقعه به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت بردند.

بسیاری از بستگان قربانیان حادثه از محکومیت روسیه در دادگاه حقوق بشر اروپا استقبال کردند. مادر یکی از قربانیان گفت: «احساس رضایت می کنیم و از تصمیم دادگاه خوشحالیم. گرچه طی این سالها ضربه و آسیب روحی زیادی به ما وارد شده است. برای اینکه اعضای زیادی از خانواده مان (۱۲ نفر) را از دست داده ایم.»

با این حال برخی خانواده ها رضایت چندانی از این حکم ندارند. از جمله مادر یکی دیگر از قربانیان که گفت: «هیچ مجازاتی برای کارکنان بخش دولتی درنظر گرفته نشده است. هیچ تبعات حقوقی و جریمه ای در ارتباط با واقعه بسلان متوجه آنها نیست. چرا باید خوشحال باشیم از این تصمیم؟»

بر اساس حکم دادگاه، دولت روسیه باید به بازماندگان هر یک از قربانیان بین ۵ تا ۳۰ هزار یورو ( در مجموع سه میلیون یورو) غرامت بپردازد.