ایسلند دستمزد برابر به زنان و مردان را قانونی می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ایسلند دستمزد برابر به زنان و مردان را قانونی می کند

دولت ایسلند قانون تازه ای درباره لزوم پرداخت دستمزد برابر به زنان و مردان به مجلس خواهد برد.

براساس این قانون کارفرمایانی که بیش از ۲۵ کارمند دارند باید گواهی ویژه ای دریافت کنند که نشان می دهد آنها به زنان و مردان، برای کاری مشابه، دستمزد برابر می دهند.

در صورت تصویب این قانون، ایسلند نخستین کشوری خواهد بود که برابری جنسیتی دستمزد را برای شرکت ها اجباری می کند.

براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۶، ایسلند کمترین شکافت جنسیتی در جهان را دارد، با این وجود اختلاف دستمزد زن و مرد در آن ۱۷ درصد است.

در گزارشِ سالانه مجمع جهانی اقتصاد، شکاف جنسیتی میان زنان و مردان و روند تغییرات آن در چهار زمینه بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست در ۱۴۴ کشور جهان بررسی می شود.