جنگ بالشت در بوداپست

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جنگ بالشت در بوداپست

صدها نفر از مردم بوداپست با جنگ بالشت اولین روز ماه آوریل را جشن گرفتند.

قوانین این رویداد بسیار ساده است؛ بالشت خود را همراه داشته باشید. تنها با کسی درگیر جنگ بالشت می شوید که او هم بالشت خود را همراه داشته باشد و مبارزه تا زمانی که توان داشته باشید یا پری به بالشت شما مانده باشد ادامه دارد.

جنگ بالشت بوداپست یکی از مراسم هایی بود که به مناسبت روز جهانی جنگ بالشت در شهرهای مختلف جهان برگزار می شود.

برگزارکنندگان، این رویداد را راهی برای دور شدن از فضای تبلیغاتی و مصرف گرایی و بازگشت به فضای عمومی می دانند.