اسکی فری استایل: پرش و چرخش استثنایی راگتلی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسکی فری استایل: پرش و چرخش استثنایی راگتلی

آندری راگتلی با انجام پرشی استثنایی نام خود را در تاریخ رقابت های اسکی فری استایل به ثبت رساند.

این اسکی باز هجده ساله سوئیسی در جریان مسابقه بین المللی Nine Royals که در کشور ایتالیا در حال برگزاری است پس از پرشی بسیار بلند، موفق به انجام چهار پشتک توام با پنج چرخش به پهلو و فرودی تماشایی با چوب اسکی شد که برای نخستین بار در این سبک از مسابقات اسکی فری استایل صورت می گیرد.

انجام این حرکت مانند بمبی در محافل اسکی فری استایل صدا کرد، به طوری که تنها سه ساعت پس از انتشار این ویدیو بیش از ۶۰ هزار نفر آنرا بر روی صفحه فیسبوک آندری راگتلی تماشا کردند.