دو شاهد عینی از حمله مرگبار لندن می گویند

دو شاهد عینی از حمله مرگبار لندن می گویند
نگارش از Euronews

شاهدان حمله مرگبار روز چهارشنبه لندن که جان ۵ تن (با حساب مهاجم) را گرفت و دست کم ۴۰ زخمی بر جا گذاشت، از دیده ها و شنیده های خود می گویند: راب لیون، ۳۴ ساله می گوید: «از روی پل رد می شدم که صدای برخو

شاهدان حمله مرگبار روز چهارشنبه لندن که جان ۵ تن (با حساب مهاجم) را گرفت و دست کم ۴۰ زخمی بر جا گذاشت، از دیده ها و شنیده های خود می گویند:

راب لیون، ۳۴ ساله می گوید: «از روی پل رد می شدم که صدای برخورد را شنیدم. بعد خودرو را دیدیم که با سرعت به سمت پیاده رو و در مسیر ما پیش می آمد. دیدم که چند نفر را زیر گرفت. دوستم فریاد زد فرار کن. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. من هم به سمت چپ خیابان رفتم و آنجا هم یک نفر دیگر را دیدم که زخمی شده بود.»

در پی حمله چهارشنبه، چرخ فلک لندن که به «چشم لندن» معروف است برای سه ساعت متوقف شد در حالی که گردشگران آنجا گرفتار شده بودند. الن برونسبرگ از جمله آنها بود. او می گوید: «از آن بالا چند قایق پلیس را در اطراف پل دیدم. بعد متوجه شدم که مردم روی پل این ور و آن ور می دوند و دیگر تردیدی نداشتم که یک خبری شده اما نمی شد فهمید که دقیقا چه رخ داده است.»

حمله روز چهارشنبه بعد از حملات انتحاری سال ۲۰۰۵ که ۵۶ کشته برجا گذاشت، مرگبارترین حمله ای است که لندنی ها تجربه کرده اند.

مطالب مرتبط