رقص و پایکوبی امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم نوروز

Access to the comments نظرها
نگارش از Banafsheh Soleimani
رقص و پایکوبی امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم نوروز

تاجیکستان نیز با برگزاری مراسم نوروز به استقبال بهار رفت.

در مراسمی که به این مناسبت روز ۲۱ مارس در شهر تورسون زاده واقع در ۶۰ کیلومتری دوشنبه پایتخت این کشور برگزار شد، امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان به همراه مردم به رقص و پایکوبی پرداخت.