معاون وزیر خارجه، قهرمان حمله لندن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
معاون وزیر خارجه، قهرمان حمله لندن

تصاویر منتشر شده از توبیاس الوود، معاون وزیر امور خارجه بریتانیا در حال کمک به یکی از قربانیان حمله لندن وی را به چهره ای محبوب تبدیل کرد.

وی هنگام حادثه در پارلمان بود و به پلیسی که جان خود را از دست داد تنفس دهان به دهان داد. آقای الوود نماینده محافظه کار پارلمان بریتانیا و افسر سابق ارتش است. او در سال ۲۰۰۲ برادرش را در حمله تروریستی بالی از دست داد.