ماکرون و ملانشون پیشتازان اولین مناظره انتخاباتی فرانسه از نظر مردم

ماکرون و ملانشون پیشتازان اولین مناظره انتخاباتی فرانسه از نظر مردم
نگارش از Euronews

این مناظره در تاریخ مبارزات انتخاباتی فرانسه کم نظیر بوده است. با وجود مطرح شدن احتمال راهیابی مارین لوپن و امانوئل ماکرون به دور دوم به نظر می آید که انتخابات پیش رو در فرانسه غیر قابل پیش بینی ترین

یک روز پس از مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، واکنش مردم این کشور به میزان تاثیرگذاری و متقاعد کننده بودن بحث از سوی هر نامزد متفاوت بوده است. بر اساس برخی نظر سنجی ها امانوئل ماکرون نامزد مستقل و از دید نظر سنجی دیگر ژان لوک ملانشون، نامزد چپ گرا، قانع کننده ترین پاسخ ها را داده اند.

اما بنوآ آمون، نامزد سوسیالیست بیشتر نظاره گر بحث های داغ دیگر نامزدها بود و بنظر می رسید که فرانسوآ فیون از حزب محافظه کار جمهوریخواهان نیز بدلیل رسوایی سواستفاده مالی، ابتکار عمل در بحث ها را از دست داده بود.

بر اساس نظر سنجی های روز سه شنبه امانوئل ماکرون با ۲۹ درصد قانع کننده ترین نامزد در این مناظره بوده و توانسته نظر ده میلیون تماشاگر مناظره را به خود جلب کند.

از سوی دیگر مارین لوپن نامزد راست افراطی که در نظر سنجی های دور اول انتخابات از دیگر نامزدها پیش است، در این مناظره در حالی که سعی در جلب رضایت طرفداران خود داشت، مسائلی را نیز برای جلب نظر رای دهندگان میانه مطرح می کرد.

در بخشی از این مناظره با مطرح شدن موضوع رسوایی ها در انتخابات از سوی مجری، ژان لوک ملانشون پاسخ داد: «من شما را برای گفتن این موضوع که مبارزات انتخاباتی با رسوایی های موجود آلوده شده ستایش می کنم. اما با عرض معذرت من یکی از آنان نبوده ام و باید به مخاطبین یادآوری کنم که فقط دو نفر از ما یعنی خانم لوپن و آقای فیون درگیر رسوایی بودند و سه نفر دیگر هیچ ربطی به این موضوع ندارند.»

زمانی که خانم لوپن موضوع بورکینی (لباس شنای برای زنان با حجاب) را به میان آورد، آقای ملانشون پاسخ داد: «شما نمی توانید گشت پلیس برای لباس در خیابان بگذارید. قدم بعدی تان چیست؟ آیا می خواهید مردم را از داشتن موی سبزرنگ منع کنید یا از پوشیدن دامن خیلی کوتاه یا بلند؟»

بیشترین مشاجره در این مناظره در موضوع بورکینی میان امانوئل ماکرون و مارین لوپن در گرفت.

آقای ماکرون در جواب نامزد راست افراطی فرانسه در موضوع بورکینی و هشدار خانم لوپن در مورد گسترش اسلام افراطی در فرانسه با اشاره به جمعیت چهار میلیونی مسلمانان در این کشور گفت که این سخنان باعث ایجاد چند دستگی و تفرقه در جامعه می شود.

مهاجرت و اقتصاد از موضوعات دیگر مطرح شده در این مناظره بودند که منجر به درگیریهای لفظی شدید میان نامزدها شدند.

بنوآ آمون نامزد سوسیالیست با زیر سوال بردن حامیان مالی کارزار انتخاباتی مارین لوپن خطاب به این نامزد انتخابات گفت: «آیا می توانید امشب به مردم فرانسه قول دهید که در میان حامیان ثروتمندتان که هزینه های انتخاباتی شما را نیز می پردازند، نمایندگانی از صنایع دارویی، نفت، بانک ها و مواد شیمیایی وجود ندارند؟ من فقط همین یک سوال را از شما دارم. می توانید به آن پاسخ گویید؟»

این مناظره در تاریخ مبارزات انتخاباتی فرانسه کم نظیر بوده است. با وجود مطرح شدن احتمال راهیابی مارین لوپن و امانوئل ماکرون به دور دوم به نظر می آید که انتخابات پیش رو در فرانسه غیر قابل پیش بینی ترین انتخابات سه دهه اخیر در این کشور باشد.

مطالب مرتبط