راهپیمایی در پاریس در اعتراض به خشونت روزافزون پلیس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
راهپیمایی در پاریس در اعتراض به خشونت روزافزون پلیس
  • خبر کوتاه *

هزاران نفر در پاریس، پایتخت فرانسه در اعتراض به خشونت های پلیس راهپیمایی کردند. در حاشیۀ این راهپیمایی که از میدان ناسیون پاریس آغاز شده بود، تعدادی از حاضران که صورت های خود را پوشانده بودند با پلیس درگیر شدند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با اعتراض به خشونت پلیس در تجمعات یا نسبت به مهاجران بدون برگه های شناسایی، خواهان احترام به شئون انسانی از سوی پلیس شدند.

خشونت پلیس طی ماههای اخیر نسبت به ساکنان حومه های پاریس که اکثرا محل زندگی خانواده های کم درآمد و مهاجران کشورهای آفریقای مرکزی و شمال این قاره است، اعتراضات بسیاری را برانگیخته است.

به گفتۀ فرمانداری پاریس، دست کم ۷۵۰۰ نفر در راهپیمایی روز یکشنبه شرکت کرده بودند.