سکه های یک پوندی تازه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سکه های یک پوندی تازه

سکه های یک پوندی از بیست و هشتم مارس شکل تازه ای به خود می گیرند. این سکه های ۱۲ گوشه ای که از دو گونه فلز متفاوت ساخته شده اند به عنوان مطمئن ترین سکه های دنیا شناسایی شده اند.

طرح سکه اشاره به تاریخ معاصر بریتانیا دارد. یک روی این سکه تصویر الیزابت دوم را نشان می دهد. روی دیگر این سکه با نقشهای گل رز، تره فرنگی، گل خار و شبدر به ترتیب نماد مردمان انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی است.

دلیل تغییر سکه پوند چیست؟

نزدیک به سه درصد سکه های رایج (برابر با ۴۵ میلیون سکه) تقلبی هستند. افزون بر ارزش تاریخی این سکه تازه، طرح تازه احتمال تقلب را ناچیز می سازد. این سکه همچنین در مقایسه با سکه رایج کنونی سبکتر و نازکتر است. با اینهمه این سکه ها دستگاه های فروش خودکار را با یک چالش روبرو خواهد کرد. بسیاری از مغازه داران از هم اکنون دستگاههای فروش خودکار را با اندازه این سکه ها بروز کرده اند.

با سکه های کنونی رایج چه باید کرد؟

جای نگرانی نیست. سکه های کنونی تا نیمه اکتبر سال ۲۰۱۷ همچنان در گردش خواهند بود. می توان با آنها خرید کرد و یا آنها را در بانک با سکه های تازه جایگزین کرد. برخی از علاقمندان به جمع آوری سکه های قدیمی گمان می کنند که در آینده، این سکه ها ارزش تاریخی پیدا می کنند.

واکنش مردم چگونه است؟

برخی از این تغییر هیجان زده اند.

برخی دیگر نیز نگران پارک مترها هستند و می خواهند بدانند آیا خدمات شهری برای سکه های تازه بروز شده اند یا نه.

در این میان مقامهای همپشر خیلی زود در بروز کردن خدمات شهری اقدام کرده اند.