حضور یک فرد مبتلا به سندرم داون در برنامه هواشناسی تلویزیون فرانسه

حضور یک فرد مبتلا به سندرم داون در برنامه هواشناسی تلویزیون فرانسه
نگارش از Euronews

یک فرد مبتلا به سندرم داون سه شنبه شب در یک شبکه تلویزیون ملی فرانسه به عنوان گزارشگر وضع آب و هوا حضور یافت.

مطالب مرتبط