Photo
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

بنای «طاق پیروزی» شهر پاریس برای افزایش آگاهی‌ها درباره سرطان پستان «صورتی» شد

از ابتدای ماه اکتبر بنای مشهور «طاق پیروزی» در شهر پاریس به رنگ صورتی درآمده که نشانه آغاز ماه آگاهی‌رسانی درباره سرطان پستان است.

از ابتدای ماه اکتبر بنای مشهور «طاق پیروزی» در شهر پاریس به رنگ صورتی درآمده که نشانه آغاز ماه آگاهی‌رسانی درباره سرطان پستان است.

تعیین ماه اکتبر به عنوان ماه آگاهی‌بخشی درباره سرطان پستان، یک ابتکار جهانی است و به همین دلیل نیز این ماه «اکتبر صورتی» نامیده می‌شود.

همزمان با آغاز این برنامه، روز یکشنبه اول اکتبر ۹۹ زن و ۱ مرد که تحت درمان هستند، برای آغاز رسمی این رویداد در اطراف «طاق پیروزی» جمع شدند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست