دادگاه حقوق بشر اروپا واگذاری روستاوی دو را لغو کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاه حقوق بشر اروپا واگذاری روستاوی دو را لغو کرد

دادگاه حقوق بشر اروپا حکم دیوان عالی گرجستان در مورد واگذاری کامل شبکۀ روستاوی دو را به یکی از سهامداران سابق این رسانۀ منتقد دولت لغو کرد.

کارکنان این شبکۀ تلویزیونی در اعتراض به تصمیم دادگاه برای واگذاری کنترل این شبکه به کیبار خالواشی، یکی از نزدیکان رئیس جمهوری این کشور، دست به اعتصاب زده و پخش برنامه ها را متوقف کرده بودند.

این فرد که یکی از سهامداران روستاوی دو بوده است، شکایتی را به دادگاه گرجستان ارائه داده و در آن مدعی شده بود در دولت قبلی مجبور به واگذاری سهام خود از این شبکۀ تلویزیونی مستقل شده است.

این امر اعتراضات زیادی را در این کشور برانگیخته بود و علاوه بر کارکنان روستاوی دو که دست به اعتصاب زده بودند، شمار زیادی از شهروندان نیز در چندین تظاهرات خواهان لغو این حکم دادگاه شده بودند.