ماهوارۀ سنتینل دو به مدار زمین فرستاده شد

ماهوارۀ سنتینل دو به مدار زمین فرستاده شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه * آژانس فضایی اروپا روز گذشته ماهوارۀ سنتینل دو را به مدار زمین پرتاب کرد.

  • خبر کوتاه *

آژانس فضایی اروپا روز گذشته ماهوارۀ سنتینل دو را به مدار زمین پرتاب کرد. این ماهواره که به «سنتینل دو A» پیوسته است، قرار است طی مدت ماموریت خود، تصاویری را از شرایط جوی اتمسفر زمین و تغییرات آب و هوایی این سیاره به زمین ارسال کند.

ماهوارۀ «سنتینل دو A» در سال ۲۰۱۵ و پس از آنکه ارتباط با ماهوارۀ انویست «Envisat» در سال ۲۰۱۲ از بین رفت، به مدار زمین فرستاده شده بود.

هر دو ماهواره در ارتفاع ۷۸۶ کیلومتری زمین و در دو طرف این سیاره قرار داده شده اند و تصاویری که به زمین می فرستند و به محققان امکان می دهد چشم انداز روشن تری از شرایط و تغییرات جوی زمین داشته باشند.

ماهواره های سنتینل در قالب طرح کوپرنیک و با همکاری آژانس فضایی اروپا و اتحادیۀ اروپا به فضا پرتاب شده و قرار است تا سال ۲۰۲۰ و با هزینه های بالغ بر هشت میلیارد یورو ادامه یابد.

مطالب مرتبط