فرانسوا فیون تنهاتر می شود

فرانسوا فیون تنهاتر می شود
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مدیر کارزار انتخاباتی فرانسوا فیون، نامزد حزب جمهوریخواهان برای پست ریاست جمهوری فرانسه از سمت خود کناره گیری کرد تا فیون که با پرداخت حدود میلیون یورو به همسر و دو فرزندش به سوء استفاده از

خبر کوتاه
مدیر کارزار انتخاباتی فرانسوا فیون، نامزد حزب جمهوریخواهان برای پست ریاست جمهوری فرانسه از سمت خود کناره گیری کرد تا فیون که با پرداخت حدود میلیون یورو به همسر و دو فرزندش به سوء استفاده از قدرت و موقعیت متهم است، در میان هم حزبی هایش تنها تر شود.

پاتریک استفانینی و چهره های مطرح حزب راستگرای جمهوریخواهان می گویند عدم کناره گیری فیون از کارزار انتخاباتی حزب را تضعیف می کند، شانس پیروزی آن را از بین می برد و بر بخت پیروزی مارین لوپن، نامزد حزب راستگرایان افراطی می افزاید.

آلن ژوپه که در انتخابات درون حزبی باخته بود می گوید آماده است تا به جای فرانسوا فیون وارد رقابت های انتخاباتی شود.

مطالب مرتبط