ادامه حمله به گورستان ها و تهدید مراکز یهودیان آمریکا

ادامه حمله به گورستان ها و تهدید مراکز یهودیان آمریکا
نگارش از Euronews

گروهی در ایالات متحده مأمورتحقیق درباره شکستن شماری از سنگ قبرهای گورستان یهودیان در نزدیکی نیویورک شد.

گروهی در ایالات متحده مأمورتحقیق درباره شکستن شماری از سنگ قبرهای گورستان یهودیان در نزدیکی نیویورک شد. در هفته های اخیر سومین بار است که به گورستان های یهودیان در آمریکا حمله و بی حرمتی می شود.

از سوی دیگر گروهی از مسلمانان نیز این عمل را محکوم کردند. حامد مالک امام جماعت یک مسجد محلی می گوید: «ما این حرکت را قاطعانه محکوم می کنیم. اگر جامعه یهودیان یا هر یک از خواهران و برادران یهودی به کمک ما احتیاج داشته باشند، ما در اینجا حاضر شده ایم تا از گورستان یهودیان حفاظت و از خواهران و برادران خودما حمایت کنیم.»

پس از تخریب صدها قبر در یکی از گورستان های یهودیان در فیلادلفیا، ده ها داوطلب برای بازسازی گورها در محل حاضر شدند.

مراکز یهودیان آمریکا از آغاز سال جاری میلادی تاکنون حدود یکصد پیام تهدیدآمیز دریافت کرده اند. اف بی آی می گوید روز دوشنبه چند هشدار دروغین بمبگذاری در مراکز یهودیان دریافت نموده و یک نفر را برای فرستادن پیام تهدیدآمیز به هشت مرکز یهودی دستگیر کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده نیز این حملات و تهدیدهای یهودستیزانه را محکوم کرده است.

مطالب مرتبط