درخواست ازدواج در متروی ملبورن

درخواست ازدواج در متروی ملبورن
نگارش از Banafsheh Soleimani

رایان و دوست دخترش هانا ۱۰ سال پیش درسوم مارس در متروی ملبورن، پایتخت استرالیا با یکدیگر آشنا شده بودند.

رایان و دوست دخترش هانا ۱۰ سال پیش درسوم مارس در متروی ملبورن، پایتخت استرالیا با یکدیگر آشنا شده بودند.

درسالروز اشنایی، رایان با کمک کارکنان قطار درخواست ازدواج خود را مطرح می کند. وقتی آن دو طبق معمول در قطار بودند بلندگوی قطار اعلام می کند: امروز صبح ما دو مسافر داریم که به طور منظم با ما هستند.

او ادامه می دهد: هانا و رایان ۱۰ سال پیش برای اولین بار در مترو با هم ملاقات کردند و رایان می خواهد یک سوال خاص از هانا بکند.

سپس رایان درخواست ازدواج خود را مطرح کرد. هانا که به نظر می رسد در ابتدا بهت زده شده بود، در نهایت به رایان جواب مثبت می دهد.

مطالب مرتبط