اصرار فیون برای ماندن در رقابتهای انتخاباتی فرانسه با وجود احضار قضایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اصرار فیون برای ماندن در رقابتهای انتخاباتی فرانسه با وجود احضار قضایی

فرانسوا فیون نامزد حزب جمهوریخواهان یا همان راستهای فرانسه با شرکت در یک کنفرانس خبری اعلام کرد همچنان در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری خواهد ماند. در حالی که اتهامات علیه وی باعث شد که دو قاضی پرونده نامزد جمهوریخواهان را برای پانزدهم ماه مارس احضار کنند با این حال فرانسوا فیون باردیگر از هوادارانش خواست مقاومت کنند و اعلام کرد اتهامات علیه او تنها یک خیمه شب بازی سیاسی است و با این کار رسانه ها و رقبا می خواهند مانع شرکت او در انتخابات شوند.

فرانسوا فیون گفت: « این یک حذف و ترور است. حذف سیاسی و با این هجمه تبلیغات علیه من و خانواده ام آنها نه تنها می خواهند من را حذف کنند بلکه می خواهند بکلی انتخابات ریاست جمهوری را از بین ببرند.»

اصرار فیون برای ماندن در رقابتهای انتخاباتی به گفته برخی از هم حزبیهای او بجای ترور سیاسی یک خودکشی دسته جمعی برای حزب جمهوریخواهان فرانسه است. آنها خواستار کناره گیری فیون از نامزدی انتخابات شده اند. پس از انتشار افشاگریهای رسانه های فرانسوی مبنی بر دریافت حقوق همسر فیون از پارلمان بدون ارائه خدمت در طول سالها، فرانسوا فیون در تلویزیون گفته بود درصورت احضار قضایی از نامزدی کناره گیری می کند و حال با وجود احضار می گوید همچنان مصمم در انتخابات باقی خواهد ماند.