تاکاتا رسما مقصر بودن خود در پروندۀ نقض فنی کیسۀ هوا را پذیرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاکاتا رسما مقصر بودن خود در پروندۀ نقض فنی کیسۀ هوا را پذیرفت
  • خبر کوتاه *

گروه خودروسازی ژاپنی تاکاتا رسما مقصر بودن خود در پروندۀ نقض فنی کیسۀ هوای خودروهای تولیدی این شرکت را پذیرفت. تاکاتا همچنین پذیرفته است که مبلغ یک میلیارد دلار بعنوان غرامت به شاکیان در آمریکا پرداخت کند.

اشکال موجود در کیسۀ هوای خودروهای ساخت این شرکت موجب مرگ ۱۶ نفر در سراسر دنیا از جمله ۱۱ نفر در آمریکا شده است.

تاکاتا برای رفع این مشکل مجبور به بازبینی بیش از ۳۰ میلیون دستگاه اتومبیل تولید شده توسط این گروه خودروسازی ژاپنی و تعویض قطعات کیسۀ هوا در این اتومبیل ها شد.