مخالفت کمیسیون اروپا با پروژه ادغام اپراتور بورسی لندن و فرانکفورت

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
مخالفت کمیسیون اروپا با پروژه ادغام اپراتور بورسی لندن و فرانکفورت

پروژه ادغام دو اپراتور بازار بورس لندن و دویچه بورس فرانکفورت با مخالفت و عدم تایید کمیسیون اروپا مواجه شده است.

کمیسیون اروپا برای رعایت قوانین و مقررات ناظر بر رقابتهای تجاری بازرگانی دستور داده اپراتور بازار بورس لندن ۶۰ درصد از سهام خود در سامانه دیجیتال معاملات اوراق قرضه در ایتالیا را واگذار کند. این اپراتور با این موضوع مخالف است.

کن اودیلوگا، کارشناس بازار بورس می گوید: «شرایطی که رعایت آنها ضروری اعلام شده بصورتی بوده که نهایی شدن یک قرارداد را غیرممکن کرده است. ایراد نسبت به سامانه بورسی واقع در ایتالیا و مبادلات بورسی اپراتور بازار بورس لندن در آن مثل یک قطره آب است که موجب سرازیر شدن آب از کوزه شده و همه چیز را خراب کرده است.»

این سومین تلاش این دو اپراتور بازار بورس محسوب می شود که با مانع تراشی مقامات کمیسیون اروپا روبرو شده است.در صورت نهایی شدن چنین طرحی بزرگترین اپراتور بورسی اروپا متولد می شد.