تحقیقات دستگاه قضایی فرانسه درباره رسوایی فرانسوا فیون جدی تر می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تحقیقات دستگاه قضایی فرانسه درباره رسوایی فرانسوا فیون جدی تر می شود

تحقیقات درباره رسوايی فرانسوا فیون، نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در خصوص پرداخت های صورت گرفته به همسر و فرزندانش وارد مرحله تازه و جدی تری می شود.

پس از چهار هفته تحقیقات اولیه در این زمینه، دستگاه قضایی فرانسه روز جمعه از انتصاب یک دادرس ویژه برای رسیدگی به اتهامات مرتبط با فرانسوا فیون خبر داد.

خبر این تصمیم در حالی منتشر شد که فرانسوا فیون در ادامه کارزار انتخاباتی اش در نزدیکی پاریس در حال سخنرانی بود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه متهم است که مبلغ کلانی به همسرش در ازای فعالیت در شغل ساختگی پرداخته است.

فرانسوا فیون مظنون به اختلاس از بودجه عمومی، سوءاستفاده از داراي های کشور، پنهانکاری، سوءاستفاده از قدرت و کوتاهی در انجام وظایف در جایگاهش بعنوان مقامی عالی رتبه است.

تحقیقات مرتبط با این پرونده تاکنون توسط پلیس فرانسه دنبال می شد و از این پس دادرس مذکور اختیارات بیشتری در زمینه رصد کردن ارتباطات تلفنی و حبس خانگی احتمالی مظنونین خواهد داشت.