بازداشت مخالفان طرح اجرای خط لوله نفت در داکوتای شمالی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت مخالفان طرح اجرای خط لوله نفت در داکوتای شمالی

پلیس ضد شورش ایالت داکوتای شمالی روز پنجشنبه نسبت به بازداشت مخالفان اجرای طرح خط لوله نفت در این ایالت اقدام کرد.

تعداد زیادی از معترضان با حضور پلیس و بسته شدن کمپ مخالفان روز چهارشنبه داوطلبانه منطقه را ترک کردند اما تعدادی از آنها در محل ماندند.

پاکسازی کمپ مخالفان این طرح، از ابتدای ماه فوریه آغاز شد. بومیان این منطقه و هواداران حفاظت از محیط زیست ماه ها است که به ساخت این پروژه عظیم نفتی اعتراض دارند.

پروژه احداث خط لوله داکوتا به طول ۱۹۰۰ کیلومتر٬ قرار است روزانه ۴۷۰ هزار بشکه نفت خام را از ایالت داکوتای شمالی به ایلینوی انتقال دهد.