تنش میان صربها و مسلمانان بوسنی در پی درخواست تجدید نظر در حکم لاهه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تنش میان صربها و مسلمانان بوسنی در پی درخواست تجدید نظر در حکم لاهه

جامعه مسلمانان بوسنی بطور رسمی از دادگاه لاهه درخواست کرد تا در حکم سال ۲۰۰۷ میلادی خود یعنی تبرئه صربستان از مسئوليت مستقيم نسل کشی در جنگ بوسنی طی سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ میلادی، تجدید نظر کند.

بکیر عزت بگوویچ، عضو مسلمان شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین می گوید: «هدف از درخواست تجدید نظر، رسیدن به حقیقت درباره آنچه که ۲۰ سال پیش روی داده و آشکار کردن دخالت و مسئولیت رژیم اسلوبودان میلوشویچ در آن زمان است.»

این درخواست، مخالفت صربهای بوسنی را در پی داشت و نمایندگان آنها تهدید کرده اند که مانع از کار پارلمان فدرال بوسنی در سارایوو خواهند شد.

ملادن ایوانیچ، عضو صرب شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین می گوید: «در طول ماموریتم، نهایت تلاشم را کردم تا بگویم ما باید به آینده بنگریم و باید چیزهایی را که نمی توانیم درباره آنها به توافق برسیم، پشت سر بگذاریم.»

بنا بر حکم سال ۲۰۰۷ میلادی دیوان بین المللی دادگستری مستقر در شهر لاهه، قتل عام ۸ هزار شهرووند مسلمان شهر سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ میلادی توسط صربهای بوسنی، نسل کشی بوده است با این وجود دادگاه، صربستان را در قبال این کشتار و پاکسازی قومی مسئول ندانست.