حمله به دفتر سیریزا در آتن با کوکتل مولوتف

حمله به دفتر سیریزا در آتن با کوکتل مولوتف
نگارش از Euronews

خبر کوتاه * افراد ناشناسی که چهرۀ خود را با ماسک های مخصوص کارناوال پوشانده بودند به دفتر حزب سیریزا در آتن حمله کردند.

  • خبر کوتاه *

افراد ناشناسی که چهرۀ خود را با ماسک های مخصوص کارناوال پوشانده بودند به دفتر حزب سیریزا در آتن حمله کردند. در جریان این حمله آسیبی به کسی نرسیده است.

به گفتۀ پلیس آتن، حمله کنندگان پس از پرتاب چند کوکتل مولوتف از محل گریخته اند. هنوز مشخص نیست حمله کنندگان وابسته به چه گروهی هستند و پلیس می گوید تحقیقات خود را برای شناسایی عاملا این حمله آغاز کرده است.

یونان طی سالهای اخیر با یک بحران اقتصادی شدید دست به گریبان است. این کشور از سال ۲۰۱۰ به اینسو سه بستۀ کمک های مالی از سوی وام دهندگان بین المللی نظیر اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول دریافت کرده و در مقابل این وام متعهد به اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی شده است.

این برنامه های اقتصادی که به گفتۀ وام دهندگان موجب کاهش کسری بودجه و صرفه جویی در بودجۀ یونان خواهد شد اعتراض های زیادی را در این کشور برانگیخته است.

مطالب مرتبط