انصراف نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ از وزارت کار

انصراف نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ از وزارت کار
نگارش از Euronews

نامزد مورد نظر دونالد ترامپ برای پست وزیر کار ایالات متحده از وزارت صرفنظر کرد.

نامزد مورد نظر دونالد ترامپ برای پست وزیر کار ایالات متحده از وزارت صرفنظر کرد. دلیل آن افشاگریهای بود که درباره زندگی خصوصی و همچنین در ارتباط با حرفه اصلی او مطرح شد. اندرو پازدر مالک یکی از رستورانهای زنجیره ای
آمریکا است و شرکت تحت مدیریت او ا یکی از زنان نظافت کار را بدون قراردارد و درنظر گرفتن حقوق کار استخدام کرده است.

انصراف آقای پازدر از وزارت پس از استعفای روز دوشنبه مایکل فلین مشاور امنیت ملی دولت بدلیل ارتباط مخفیانه با سفیر روسیه در آمریکا دو ضربه مهمی است که در روزهای اخیر به دولت جدید ترامپ وارد می شود.

همزمان دموکرات ها خواستار گسترش تحقیقات درباره ارتباط دولت ترامپ با روسیه شده اند.

چارلز شومر رهبر دموکراتهای سنا می گوید: « باید تحقیقات شفاف و مستقلی روی این موضوع که کاخ سفید در جریان ارتباطات فلین با روسها بوده است انجام بگیرد. این موضوع می توانست امنیت ملی ما را به خطر بیندازد و روسها از آن به عنوان تهدید علیه ما استفاده کنند.»

دموکراتها همانطور که پیشتر نانسی پلوسی رهبر دموکراتها در مجلس نمایندگان هم اظهار داشت می خواهند کاخ سفید را درباره رابطه ژنرال مایکل فلین با روسیه زیر سوال ببرند.

مطالب مرتبط