اسپانیا؛ دستگیری یک مرد و زن به اتهام ارتباط با داعش

اسپانیا؛ دستگیری یک مرد و زن به اتهام ارتباط با داعش
نگارش از Euronews

یک مرد مراکشی و یک زن اسپانیایی روز چهارشنبه به اتهام ارتباط با داعش در دو عملیات جداگانه در دو شهر اسپانیا دستگیر شدند.

یک مرد مراکشی و یک زن اسپانیایی روز چهارشنبه به اتهام ارتباط با داعش در دو عملیات جداگانه در دو شهر اسپانیا دستگیر شدند.

آنها به روشهای متفاوتی به تبلیغ برای داعش می پرداختند. زن اسپانیایی دستگیر شده در شهر آلیکانته از شبکه های اجتماعی برای انتشار محتوای خشن در حمایت از داعش بهره می گرفته است و مرد مراکشی در شهر بیتوریا سعی در جذب افراد برای پیوستن به داعش به روش های سنتی داشته است.

مطالب مرتبط