قاضی فدرال آمریکا شکایت سرخپوستهای داکوتای شمالی را رد کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قاضی فدرال آمریکا شکایت سرخپوستهای داکوتای شمالی را رد کرد
  • خبر کوتاه *

یک قاضی فدرال آمریکا شکایت دو قبیلۀ سرخپوست برای توقف پروژۀ خط لولۀ داکوتای شمالی را رد کرد. به گفتۀ این قاضی واشنگتن، تا زمانیکه نفت از این خط لوله نشت نکرده خطری محیط زیست دو قبیلۀ شایان و ایستاده چون صخره را تهدید نمی کند.

با این حال وی جلسه ای را برای روز بیست و هفتم فوریه برای استماع دلایل بیشتر این دو قبیله به منظور بررسی دوبارۀ این شکایت تعیین کرده است.

احداث خط لولۀ داکوتای شمالی که اعتراض های زیادی را به دنبال داشته است در ماه دسامبر و به دستور باراک اوباما متوقف شده بود اما دونالد ترامپ بلافاصله پس از رسیدن به ریاست جمهوری دستور از سرگیری ساخت این خط لوله را صادر کرد.

قبایل سرخپوست که در این منطقه زندگی می کنند می گویند این خط لوله منابع آبی را آلوده می کند و از زمین های مقدس آنها نیز می گذرد و به همین دلیل باید متوقف شود.