تظاهرات مردم رومانی برای جلب پشتیبانی اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات مردم رومانی برای جلب پشتیبانی اتحادیه اروپا

در یکی از بزرگترین گردهمایی های اعتراضی دهه های اخیر رومانی، هزاران نفر در مبارزه با فساد دولتی شرکت کردند. معترضان خستگی ناپذیر در میدان مرکزی بخارست، خواستار بهره مند شدن از معیارهای دموکراتیک اتحادیه اروپا و کمک این نهاد به کشورشان هستند.

یک تحلیگر سیاسی می گوید: «رومانی در مرز اتحادیه اروپا است ولی هر از چند گاهی ما در مرکز اروپا قرار می گیریم و این یکی از همان لحظه هایی است که ما در مرکز قرار گرفته ایم. من معتقدم مردم امروز می خواهند از ارزشهای مشترک اتحادیه بهره مند بشوند. این پیامی محکم به همه و از جمله کشورهای همسایه است.»

پس از عضویت در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ ، رومانی همراه با بلغارستان مشمول یک برنامه دوره ای اتحادیه اروپا برای نظارت و مبارزه با فساد دولتی است. بدنبال یک دستور معروف، کمیسیون اروپا ضمن انتقاد از دولت رومانی خواستار تشدید مبارزه با فساد دولتی شد. واکنشی که برای این معترضان به اندازه کافی متقاعد کننده نبوده است. یکی از آنها می گوید: «کمی احساس پشتگرمی می کنیم ولی امیدواریم حمایتها از حرف بیشتر باشند. من نمی دانم چطور می توانند در رومانی مداخله کنند زیرا سیاستمداران در رومانی به ما می گویند نمی خواهند اتحادیه اروپا به رومانی بیاید و این گفته های آنها همان رویکرد و زبان ملی گرایانه است و می گویند رومانی باید تا جاییکه می تواند از اتحادیه اروپا فاصله بگیرد. ما با این مخالف هستیم.»

پیام یا کمک اضطراری مردم رومانی به اتحادیه اروپا چیست؟ شرکت کننده دیگری می گوید: «ما از اتحادیه اروپا می خواهیم برای حل این مشکل به ما کمک کند. برای اینکه معتقدیم دولت و پارلمان دیگر نماینده ما نیستند. حتی اگر اتحادیه اروپا بخواهد به ما کک کند آنها کنار می ایستند تا خودمان مشکلات را حل کنیم. ما نمی توانیم در این کشور و با دولت آن کنار بیاییم. من به بسیاری از کشورهای عضو سفر کردم و کشورهای پیشرفته را دیدم زیرساختها، بیمارستانها و تسهیلات این کشورها را دیده ام من این چیزها را در کشورمان می خواهم، نه ده سال دیگر بلکه همین حالا.»

تظاهرات و بسیج شهروندی در رومانی دستاوردهای موفقی داشته است. پس از اعترضات سال ۲۰۱۳ پروژه بزرگ استخراخ طلا متوقف شد و دنبال کشته شدن ۶۴ نفر در یک کلوپ شبانه در بخارست، سال ۲۰۱۵ تظاهرات پی در پی مردمی دولت وقت را ساقط کرد.