کشاورز نوع دوست فرانسوی سه هزار یورو جریمه شد

کشاورز نوع دوست فرانسوی سه هزار یورو جریمه شد
نگارش از Euronews

سدریک ارو، کشاورز فرانسوی که اتهامش کمک به پناهجویان غیرقانونی بود توسط دادگاه کیفری نیس به پرداخت ۳۰۰۰ یورو جریمه نقدی تعلیقی محکوم شد.

سدریک ارو، کشاورز فرانسوی که اتهامش کمک به پناهجویان غیرقانونی بود توسط دادگاه کیفری نیس به پرداخت ۳۰۰۰ یورو جریمه نقدی تعلیقی محکوم شد.

پیشتر دادستان برای او درخواست هشت ماه حبس تعلیقی کرده بود. اولین جلسه دادگاه وی در اوایل ژانویه در شهر نیس برگزار شد.

اتهام آقای ارو، کشاروز ۳۷ ساله این است که در اکتبر سال ۲۰۱۶ به پناهجویان اریتره ای کمک کرده بود که از خاک ایتالیا وارد فرانسه بشوند.

به علاوه وی متهم است که علاوه بر کمک به پناهجویان برای عبور از مرز، پنجاه پناهجوی اریتره ای را بدون مجوز، در محل ساختمان قدیمی راه آهن فرانسه اسکان داده است.

سدریک ارو در زمینهای کشاورزی منطقه مرزی «دره رویا» (la vallée de la Roya) بین ایتا
لیا و فرانسه کار می کند. این زمینهای کشاورزی در مرز دو کشور یکی از معابر اصلی گذر پناهجویان است.

مطالب مرتبط