دولت رومانی حکم جنجالی خود را پس گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دولت رومانی حکم جنجالی خود را پس گرفت

در پی اعتراض های گسترده مردم رومانی سرانجام دولت این کشور حکم خود درباره کاهش مجازات در جرایم فساد مالی و سوء استفاده از قدرت را پس گرفت.

سورین گریندیانو، نخست وزیر رومانی ضمن اعلام این خبر گفت: «من خواهان تقسیم و تجزیه رومانی نیستم. این کشور نمی تواند دو پارچه باشد. به اعتقاد من رومانی در حال حاضر با توجه به تمامی آنچه در حال وقوع است، اگر بیشتر نباشد در حال دو تکه شدن است. رومانی واحد تنها چیزی است که می خواهم.»

طی روزهای گذشته اعتراض های گسترده ضد دولتی در شهر بخارست پایتخت رومانی برپا بود.

معترضان بر این باور هستند که چنین حکمی امکان آزادی برای ده ها نفر از مقام های وابسته به حزب حاکم را فراهم می کند که به فساد مالی متهم هستند.

هفته گذشته فلورین جیانو، وزیر تجارت و بازرگانی رومانی نیز در اعتراض به این حکم دولت از مقام خود کناره گیری کرد.

تصمیم دولت رومانی برای کاهش مجازات اگرچه به ادعای آنها برای کاهش تعداد زندانیان صورت گرفته اما واکنش مقام های برخی کشورهای اروپایی را نیز در پی داشت.