بدترین حریق تاریخ شیلی؛ نیمی از آتش سوزی ها مهار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بدترین حریق تاریخ شیلی؛ نیمی از آتش سوزی ها مهار شد

بدترین آتش سوزی در تاریخ شیلی مناطق وسیعی را در این کشور را در بر گرفته و تا کنون جان دست کم یازده نفر را گرفته است. اغلب قربانیان، آتش نشانانی هستند که تلاش می کردند حریق را مهار کنند.

آتش سوزی های پراکندۀ کوچک و بزرگ حدود دو هفته است که در هفت منطقه مرکزی و جنوبی زبانه می کشد و مناطقی بوسعت ۴۰۰ هزار هکتار را در بر گرفته است.

با رسیدن کمکهای بین المللی بیش از نیمی از ۱۰۰ حریق مهار شده است و گمان می رود با تغییر شرایط آب و هوایی در روزهای آتی، آتش نشانان موفق تر عمل کنند.

دلیل اصلی شروع آتش سوزی هنوز مشخص نیست اما مقامهای دولتی می گویند احتمالا بعضی از این چند حریق بطور عمدی ایجاد شده است. پلیس شیلی در همین ارتباط تاکنون یک مظنون را دستگیر کرده است.

گرمای شدید فصل تابستان در شیلی باعث گسترده تر شدن حریق شده است. شیلی در نیمکره جنوبی واقع است و اکنون در آنجا فصل تابستان است.