تزریق سلول های بنیادی انسان به جنین خوک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تزریق سلول های بنیادی انسان به جنین خوک

خبر کوتاه

گروهی از دانشمندان آمریکایی و اسپانیایی برای نخستین بار جنینی را پرورش داده اند که بخشی از آن خوک و نیمه دیگر آن انسان است. آنان با ترزیق سلول های بنیادی انسان به جنین یک خوک موفق به چنین تجربه ای شده اند. دانشمندان امیدوارند که چنین آزمایشی بتواند منجر به کمک به خلق اندام ها و بافت های انسانی در آینده شود.