باران سنگین در پرو ساختمان هتل را واژگون کرد

باران سنگین در پرو ساختمان هتل را واژگون کرد
نگارش از Banafsheh Soleimani

باران شدید در پرو باعث شد که ساختمان یک هتل قدیمی فروبریزد.

باران شدید در پرو باعث شد که ساختمان یک هتل قدیمی فروبریزد. این هتل در جنوب شهر لیما پایتخت پرو واقع است.

به گزارش سازمانهای هواشناسی در پرو بارش باران به مدت ده ساعت بی وقفه ادامه داشت.

مطالب مرتبط