جشن سال نوی چینی زیر سایه آسمان خاکستری و آلوده

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جشن سال نوی چینی زیر سایه آسمان خاکستری و آلوده

سال نوی چینی از راه رسید و چینی ها در سراسر کشور این مناسبت فرهنگی و تاریخی را جشن می گیرند. ساکنان پکن، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ همزمان باید با آلودگی هوا هم مقابله کنند.

در این بین تکلیف رقص اژدها طی این آتش بازی ها که احتمالا حامل نیک بختی و دفع کننده ارواح پلید است مشخص نیست.


طی سال های گذشته با افزایش نگرانی ها در زمینه آلودگی هوا، دولت چین محدودیت هایی را برای برگزاری مراسم سال نو وضع کرده است.

فرمانداری پکن از مسئولان دستگاه های مرتبط پایتخت خواسته که الگو دیگر شهرها باشند و در جریان جشن های سال نو چینی که امروز آغاز شده، از ترقه و آتش بازی استفاده نشود. هدف از این تصمیم کمک به کاهش آلودگی هوا عنوان شده که از اوایل ماه جاری زندگی شهروندان را مختل کرده است.
با وجود اقدامات موثری که طی سال های گذشته برای مقابله با آلودگی هوا در چین صورت گرفته، مقام های این کشور می گویند میزان آلودگی هوا همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.