جلسه تفهیم اتهام شهردار رُم برگزار می شود

جلسه تفهیم اتهام شهردار رُم برگزار می شود
نگارش از Behrooz Assadian

ویرجینیا راجی٬ شهردار رُم اعلام کرد که جلسه تفهیم اتهام او در پرونده فساد مالی یکی از زیردستانش هفته دیگر برگزار می شود.

ویرجینیا راجی٬ شهردار رُم اعلام کرد که جلسه تفهیم اتهام او در پرونده فساد مالی یکی از زیردستانش هفته دیگر برگزار می شود. شهردار رم به سوء استفاده از قدرت متهم است.

خانم راجی این خبر را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد و نوشت با اعتماد کامل به نظام قضایی کشورش در برابر قاضی حاضر خواهد شد.

به گزارش رسانه های ایتالیایی٬ خانم راجی زمانی که شهردار شد٬ برادر مدیر پیشین بخش نیروی انسانی شهرداری رم را به خدمت گرفت؛ در حالی که این مدیر سابق به جرم اختلاس از سال ۲۰۱۳ در زندان به سر می برد. برادر رافائله مارا هم اکنون مدیر بخش گردشگری شهرداری رم است.

خانم راجی عضو جریان موسوم به «پنج ستاره» است که سال ۲۰۰۹ با شعار تغییر و ضدیت با احزاب سنتی ایتالیا تاسیس شد. در اساسنامه تازه اصلاح شده این حزب آمده است که منتخبین این حزب مجبور نیستند در صورت باز شدن پرونده قضایی علیه آنها استعفا دهند.

مطالب مرتبط