رئیس گروه فرمول یک از کار برکنار شد

رئیس گروه فرمول یک از کار برکنار شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه برنی اکلستون، مدیر عامل «گروه فرمول یک» روز دوشنبه از سمت خود برکنار شد.

مطالب مرتبط