واکنش وزارت خارجه ایران به انتشار ویدئوی نتانیاهو و گفتگوی او با ترامپ

واکنش وزارت خارجه ایران به انتشار ویدئوی نتانیاهو و گفتگوی او با ترامپ
نگارش از Soroush Jafari

مطالب مرتبط