هفتاد وهفتمین پیروزی لیندسی وون در رقابتهای اسکی

هفتاد وهفتمین پیروزی لیندسی وون در رقابتهای اسکی
نگارش از Euronews

لیندسی وون آمریکایی در دومین حضور خود پس از یکسال دوری از پیستهای اسکی بدلیل مصدومیت نشان داد که بی دلیل لقب ملکه را بدست نیاورده است.

لیندسی وون آمریکایی در دومین حضور خود پس از یکسال دوری از پیستهای اسکی بدلیل مصدومیت نشان داد که بی دلیل لقب ملکه را بدست نیاورده است. وون موفق شد در رقابتهای مارپیچ سرعت گارمیش پارتنکرشن با ثبت بهترین زمان ممکن به مقام اول برسد. این هفتاد و هفتمین پیروزی وون در سالهای حضور او در رقابتهای اسکی است.

ون در روزی به مقام اول رسید که دو اسکی باز آماده اسکی بانوان لارا گوت و ربنزبرگ عالی کار کردند و به ترتیب جایگاه دوم و سوم جدول را از آن خود کردند. وون در ۳۲ سالگی نشان داد که همچنان برترین دنیا است و می تواند دوباره گوی جام جهانی اسکی را بدست آورد. در تاریخ اسکی او با ۷۷ پیروزی تنها از اینگمر استنمارک سوئدی که ۸۶ پیروزی بدست آورده است پایین تر است و با توجه به آمادگی این روزها امیدوار است رکورد همتای سوئدی خود را نیز بزند.

مطالب مرتبط