هزینه ۱۰ میلیارد یورویی خروج بریتانیا برای اتحادیه اروپا

هزینه ۱۰ میلیارد یورویی خروج بریتانیا برای اتحادیه اروپا
نگارش از Euronews

بر اساس گزارش منتشر شده توسط موسسه پژوهشی ژاک دلور، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سالانه ۱۰ میلیارد یورو از بودجه این اتحادیه خواهد کاست.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط موسسه پژوهشی ژاک دلور، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سالانه ۱۰ میلیارد یورو از بودجه این اتحادیه خواهد کاست.

در گزارش این موسسه فرانسوی آمده است که برای جبران این کاهش بودجه راهکارهای متفاوتی وجود دارد. از جمله می توان به افزایش سهم پرداختی اعضای اتحادیه و یا توقف بودجه های پرداختی در بخش های مختلف از جمله سیاست خارجی اشاره کرد.

در حال حاضر کشورهای آلمان، هلند و سوئد که بیشترین سهم پرداختی را در اتحادیه اروپا دارند که در صورت افزایش سهم پرداختی برای جبران کسری بودجه اتحادیه این کشورها بیش از سایرین ضرر خواهند کرد.

برای مثال افزایش سهم پرداختی برای آلمان و فرانسه به این معنا است که این کشورها باید سالانه به ترتیب ۳.۵ و ۱.۵ میلیار دلار مبلغ بیشتری از سهم کنونی خود بپردازند.

در بخش کاهش بودجه های پرداختی نیز به همین شکل خواهد بود. به طوریکه بودجه های مربوط به سیاست های خارجی اتحادیه از جمله در بخش هایی مثل مهاجرت، بودجه های فرهنگی و یا بخش توسعه کشاورزی با کاهش حدود 20 درصدی مواجه خواهد شد.

در صورتی که اعضای اتحادیه اروپا بر سر نحوه تامین بودجه کاهش یافته پس از اجرای برکسیت و خروج بریتانیا از اتحادیه به نتیجه نرسند، قطعا کاهش بودجه این کشور تاثیری جدی بر وضعیت و آینده این اتحادیه خواهد داشت.

مطالب مرتبط