ادغام دو شرکت بزرگ اسیلور و لوکساتیکا

ادغام دو شرکت بزرگ اسیلور و لوکساتیکا
نگارش از Soroush Alavi

شرکتهای اسیلور، تولیدکننده لنز و تجهیزات چشم پزشکی و لوکساتیکا، تولیدکننده عینک با یکدیگر ادغام شدند.

شرکتهای اسیلور، تولیدکننده لنز و تجهیزات چشم پزشکی و لوکساتیکا، تولیدکننده عینک با یکدیگر ادغام شدند.

براین اساس شرکت ایتالیایی لوکساتیکا بین ۳۱ تا ۳۸ درصد سهام کمپانی متولد شده را تصاحب خواهد کرد.

همچنین کمپانی که با ادغام این دو شرکت بوجود می آید نیروی کاری معادل ۱۴۰ هزار نفر خواهد داشت. مدیر عامل آن نیز لئوناردو دل وکییو، بنیانگذار لوکساتیکا خواهد بود.

پیش بینی می شود سرمایه بورسی ناشی از این ادغام ۵۰ میلیارد یورو و حجم کل فروش سالانه آن نیز به رقم ۱۵ میلیارد یورو برسد.

انتشار این خبر در روز دوشنبه ارزش سهام دو شرکت را در بازار بورس با افزایش قابل توجهی همراه کرده است.

مطالب مرتبط