دولت ساحل عاج با نظامیان شورشی بر سر حقوق و مزایا به توافق رسید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دولت ساحل عاج با نظامیان شورشی بر سر حقوق و مزایا به توافق رسید

دولت ساحل عاج روز جمعه با سربازان و نظامیانی که از چند روز پیش در شهرهای بزرگ این کشور بر سر حقوق و مزایا شورش کرده اند به توافق رسید.

آلن ریچارد دونواهی، وزیر دفاع ساحل عاج روز جمعه با نظامیان متمرد در شهر بواکه و بدنبال شورش دو روزه آنان در هفته گذشته که با وعده مثبت دولت آرام گرفت، دیدار داشت.

با این حال تیراندازی ها در پادگاهان های شهر کورهوگو و بواکه، دومین شهر بزرگ ساحل و نیز در آبیجان، پایتخت اقتصادی این کشور، نشان از نارضایتی شورشیان و احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات دارد.

به هر سرباز وعده پرداخت حدود ۲۰ هزار دلار داده شده است، مبلغی که هنوز به آنان پرداخت نشده است.

اکثر نظامیان متمرد شورشیان سابق هستند که در ارتش ساحل عاج ادغام شده اند.

شورش این گروه از نظامیان به بیم از تکرار جنگ داخلی و خشونت ها در ساحل عاج دامن می زند.