آمریکا به سیاست اعطای اقامت سریع به کوبایی های فاقد ویزا پایان داد

آمریکا به سیاست اعطای اقامت سریع به کوبایی های فاقد ویزا پایان داد
نگارش از Euronews

واشنگتن به سیاست ۲۰ سالۀ آمریکا در قبال مهاجران کوبایی که بدون ویزا وارد این کشور می شدند و پس از یک سال اجازه اقامت قانونی می یافتند، پایان داد.

واشنگتن به سیاست ۲۰ سالۀ آمریکا در قبال مهاجران کوبایی که بدون ویزا وارد این کشور می شدند و پس از یک سال اجازه اقامت قانونی می یافتند، پایان داد.

سیاست جدید دولت آمریکا بدون اعلام قبلی و ناگهانی اعلام شد تا هزاران مهاجر کوبایی نخواهند و نتوانند با استفاده از آخرین فرصت باقیمانده از طریق دریا خود را به فلوریدای آمریکا برسانند.

هاوانا در پاسخ به این تصمیم واشنگتن موافقت کرده است تا کوبایی هایی را که به کشورشان باز می گردند، بپذیرد.

یکی از شهروندان کوبا با این استدلال که با پایان یافتن این سیاست، کوبایی های بیشتری در دریا جان نمی بازند، از آن استقبال کرد.

شهروند دیگر کوبا با همین استدلال، سیاست قبلی آمریکا را به مثابه حمله به مردم کوبا خواند که باعث می شد تا افراد بیشتری در دریا قربانی شوند.

بسیاری از کوبایی های مقیم آمریکا می گویند که واشنگتن در عادی سازی روابط با کوبا به دولت کمونیستی این کشور که حقوق بشر را ضایع می کند، امتیاز می دهد.

باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا این تصمیم را درست هشت روز پیش از آن که کرسی خود در کاخ سفید را به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب واگذار کند، اتخاذ می کند.

آقای ترامپ می گوید که کوبا برای عادی سازی روابط با آمریکا باید امتیاز بیشتری بدهد و بیشتر مصالحه کند.

سیاست اعطای اقامت به خارجی ها پس از تنها یک سال اقامت در آمریکا تنها در قبال مهاجران کوبایی اعمال می شد و شامل مهاجران فاقد ویزا از دیگر کشورهای جهان نمی شد.

مطالب مرتبط