یکی از مشهورترین گزارشگران جنگ دوم جهانی درگذشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یکی از مشهورترین گزارشگران جنگ دوم جهانی درگذشت

خبر کوتاه کلر هولینگ ورث یکی نامدارترین خبرنگاران جنگ جهانی دوم در ۱۰۵ سالگی درگذشت. این زن بریتانیایی در سال ۱۹۳۹ به تنهایی به مرز لهستان و آلمان رفت تا از حمله ارتش نازی به لهستان گزارش تهیه کند. او گزارشگر روزنامه دیلی تلگراف بود.