آب درمانی برای بچه فیل تایلندی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آب درمانی برای بچه فیل تایلندی

این بچه فیل تایلندی سه ماهه بود وقتی پایش در دام گرفتار و زخمی شد. دو ماه بعد و پس از سپری کردن مراحل نخست درمان٬ روز پنجشنبه٬ آب درمانی را آغاز کرد.