تلاش بی نتیجه برای به دام انداختن یک پلنگ در ایالت بنگال غربی هند

تلاش بی نتیجه برای به دام انداختن یک پلنگ در ایالت بنگال غربی هند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه در جریان تلاش ساکنان و مقامات محلی در ایالت بنگال غربی هند برای به دام انداختن پلنگی که وارد منطقه ای مسکونی شده بود، دستکم یک نفر مجروح شد.

خبر کوتاه

در جریان تلاش ساکنان و مقامات محلی در ایالت بنگال غربی هند برای به دام انداختن پلنگی که وارد منطقه ای مسکونی شده بود، دستکم یک نفر مجروح شد.

تصاویر غیرحرفه ای منتشر شده از این حادثه فرار این پلنگ را با وجود کوشش فراوان ساکنان نشان می دهد.

ورود حیوانات وحشی به مناطق مسکونی در هند که برای یافتن خوراک صورت می گیرد، مسبوق به سابقه است.

مطالب مرتبط